en-US     de-DE     sr-Latn-CS
20. jun 2024

Home

vaveiServer
       vaveiZero
       vaveiHome
       vaveiProfessional

vaveClient
       Touch Panels
       Modules
       Gallery

vaveiDesigner
       Komponente
       Video
       Gallery

Podrška
       Forum
       Pitanja i odgovori
       Dokumentacija

O nama
       Kompanija
       Isprava o žigu
       Opšti uslovi poslovanja
       Karijera/Zaposlenje
       Mapa
       Kontakt

RegistracijavaveiClient je moderan i intuitivan korisnički interfejs sa vizuelizacijom projekta, preko koga korisnik ima pregledan uvid u informacije i stanje sistema. Korisnik može veoma jednostavno i bez IT znanja da upravlja celokupnim sistemom. Velika pažnja je posvećena dizajnu i jednostavnosti upotrebe na touch-screen monitorima, takođe je moguće koristiti PC računar, mobilni telefon ili daljinski upravljač. Sistem funkcioniše tako što se, klijenti putem računarske mreže konektuju na server i koristeći servis za komunikaciju šalju poruke, koje sadrže komande ili zahteve za očitavanje sistema. Primljene poruke server prosleđuje KNX-bus-u i obrnuto. Server takođe registruje kompletnu komunikaciju na KNX-bus sistemu i prosleđuje poruke svim konektovanim klijentima. Svaki klijent za sebe obrađuje, reaguje i prikazuje primljene podatke u zavisnosti od projekta za koji je zadužen i tako rasterećuje celokupan sistem. Na serveru se kompletna komunikacija i stanje sistema može arhivirati u bazu podataka i koristi se za analizu energetske efikasnosti, razne izveštaje, grafičke prikaze i monitoring sistema. Na sličan način server kontroliše alarme, mašine, kućne i multimedijalne uređaje.
.Touch Panels

         

Modules