en-US     de-DE     sr-Latn-CS
4. mart 2024

Home

vaveiServer
       vaveiZero
       vaveiHome
       vaveiProfessional

vaveClient
       Touch Panels
       Modules
       Gallery

vaveiDesigner
       Komponente
       Video
       Gallery

Podrška
       Forum
       Pitanja i odgovori
       Dokumentacija

O nama
       Kompanija
       Isprava o žigu
       Opšti uslovi poslovanja
       Karijera/Zaposlenje
       Mapa
       Kontakt

Registracija

vavei

Sistem nove generacije namenjen automatizaciji i vizualizaciji pametnih objekata baziranih na KNX standardu. Spoj svih uređaja u jedan integrisan sistem pruža novi komfor stanovanja.

     

vaveiServer

Centralni sistem koji se konektuje sa KNX instalacijom pametne kuće. Server komunicira sa svim touch monitorima, mobilnim telefonom i drugim uređajima putem računarske mreže, telefona i interneta. 

     

 

vaveiClient

Sistem za upravljanje KNX instalacijama kojeg odlikuje jednostavnost upotrebe i moderan dizajn. Vizualizacija pametne kuće omogućava korisniku upravljanje objektom, multimedijalnim i sigurnosnim sistemima.  Sistemom se upravlja putem touch panela, računara,

daljinskog upravljača, mobilnog telefona ili interneta.

     

 

vaveiDesigner

Softverski paket namenjen integratorima KNX instalacija. Program omogućava brzu i jednostavnu vizualizaciju projekata prema zahtevima klijenata. Olakšava integraciju sistema, vremenskihaktivnosti, inteligenciju i logiku objekta uz moderan dizajn.