en-US     de-DE     sr-Latn-CS
20. jun 2024

Home

vaveiServer
       vaveiZero
       vaveiHome
       vaveiProfessional

vaveClient
       Touch Panels
       Modules
       Gallery

vaveiDesigner
       Komponente
       Video
       Gallery

Podrška
       Forum
       Pitanja i odgovori
       Dokumentacija

O nama
       Kompanija
       Isprava o žigu
       Opšti uslovi poslovanja
       Karijera/Zaposlenje
       Mapa
       Kontakt

RegistracijavaveiDesigner je softverska aplikacija za vizuelizaciju KNX instalacija u pametnim kućama izrađenih po svetskom standardu za automatizaciju objekata. Sertifikovani KNX partneri mogu na veoma jednostavan i efikasan način da vizuelizuju svoje projekte i tako upravljaju instalacijama pametne kuće sa centralnog mesta. Za moderno i praktično kreiranje vizuelizacije nije potrebno grafičko predznanje jer su sve komponente predefinisane i mogu se prilagoditi za svaki projekat i sve potrebe korisnika. Korisnici vide pregledno svoj objekat i bez velike obuke, jednostavno i intuitivno koriste vavei sistem. vavei je prva aplikacija u oblasti vizuelizacije rađena u Microsoft .NET tehnologiji kao što su WPF i WCF.


 
Komponente za vizalizaciju

Galerija slika vaveiDesigner aplikacije
 

 

Video prezentacija