en-US     de-DE     sr-Latn-CS
20. jul 2024

Home

vaveiServer
       vaveiZero
       vaveiHome
       vaveiProfessional

vaveClient
       Touch Panels
       Modules
       Gallery

vaveiDesigner
       Komponente
       Video
       Gallery

Podrška
       Forum
       Pitanja i odgovori
       Dokumentacija

O nama
       Kompanija
       Isprava o žigu
       Opšti uslovi poslovanja
       Karijera/Zaposlenje
       Mapa
       Kontakt

RegistracijaInovativni vaveiServer softver vizualizuje, povezuje i upravlja svim tehnologijama pametnog doma na komforan i jednostavan način. Moštvo interfejsa i modula se stara za besprekornan rad i sinhronizaciju KNX elektroinstalacije sa audio zonama, kućnim bioskopom, alarmom, uređajima za komunikaciju, internetom i ostalim integrisanim sistemima pametnog doma. Inovativan i sveobuhvatan koncept funkcionalnosti vavei modula omogućuje lako i jednostavno centralno upravljanje celokupnom tehnologijom objekta. vaveiServer predstavlja osnovu vavei-home sistema.

GLAVNE KAREKTERISTIKE:

  • Upotreba najnovijih tehnika programiranja (Microsoft .NET 4.0, WPF, WCF).

  • KNX konekcija preko USB, RS232, EIBLib, NETIP Tunneling, NETIP Routing interfejsa.

  • Podržava do 255 IP gateways konekcija u jednom sistemu.

  • Neograničen broj grupnih adresa (Data Points, Tags).

  • Enormni transfer podataka, do 10.000 telegrama u sekundi.

  • Monitoring i keširanje KNX komunikacije.

  • Snimanje, analiza i izveštaji arhiviranih podataka.

  • Autoupdate celokupnog sistema.

  • Centralizovana konfiguracija i održavanje sistema.

  • Konekcija preko 1.000 klijenata

 
 

vaveiZero
 

vaveiHome
 

vaveiProfessional

Izborom modula vavei sistema korisnik može prilagoditi i konfigurisati celokupan sistem potrebama projekta.
• Privatna kuća - u njoj su svi sistemi povezani u jedan centralni sistem kojim se upravlja sa jednog mesta.
• Hale i sale - mogu se fleksibilno konfigurisati za različite namene i kontrolisati jednostavnim dodirom touch monitora.
• Luksuzni hoteli - vrhunski opremljeni  apartmani uz poseban doživljaj koji nudi  vavei "WOW-ei!"
• Privatne klinike - pružaju komfor svojim pacijentima i poseban osećaj sigurnosti.
• Jahte i avioni - gde se moderni sitemi upravljanja i komfor koji nudi vavei podrazumevaju.
• Veliki objekti - bazeni, javne ustanove, škole - su mesta na kojima vavei pokazuje maksimalnu fleksibilnost i podiže energetsku efikasnost objekta na viši nivo.