en-US     de-DE     sr-Latn-CS
20. jun 2024

Home

vaveiServer
       vaveiZero
       vaveiHome
       vaveiProfessional

vaveClient
       Touch Panels
       Modules
       Gallery

vaveiDesigner
       Komponente
       Video
       Gallery

Podrška
       Forum
       Pitanja i odgovori
       Dokumentacija

O nama
       Kompanija
       Isprava o žigu
       Opšti uslovi poslovanja
       Karijera/Zaposlenje
       Mapa
       Kontakt

Registracija

vaveiProfessional

vaveiProfessional je sistem namenjen hotelima i velikim institucijama kao što su bolnice, škole i javne ustanove. Konfigurisan je tako da omogući komunikaciju velikih sistema koji mogu da sadrže hiljade komponenti, koje su povezane u jedan centralni sistem. vavei omogućava centralni nadzor i kontrolu celokupnog sistema uz mogućnost skaliranja i nadogradnje. Klijentima daje mogućnost da upravljaju određenim sektorima sistema. Sastoji se od profesionalnog servera na koji se može konektovati do 100 klijenata. Kombinacijom i umrežavanjem servera ne postoje granice u veličini projekta.

vaveiProfessional Server

 

Touch monitori za montiranje na zid sa specijalno dizajniranom poleđinom lako se montiraju na razne površine, bilo da je u pitanju zid, plafon, stub ili fasada. Pomoću VESA priključka lako se  montira na sve standardne držače. Veliki izbor boja, materijala i dezena olakšava estetsku i funkcionalnu integraciju sistema u sve ambijente. Industrijski standard, male dimenzije, moderan dizajn i specijalno sigurnosno staklo preko cele površine garant su trajnosti i funkcionalnosti. Integrisani računar i KNX-USB Interface podržava direktnu konekciju na KNX BUS. Moguće dimenzije sistema su: 10.4", 15", 17", 19", 22", 31.5", 37", 47".

 

Touch monitori za montiranje na zid sa specijalno dizajniranom poleđinom lako se montiraju na razne površine, bilo da je u pitanju zid, plafon, stub ili fasada. Pomoću VESA priključka lako se  montira na sve standardne držače. Veliki izbor boja, materijala i dezena olakšava estetsku i funkcionalnu integraciju sistema u sve ambijente. Industrijski standard, male dimenzije, moderan dizajn i specijalno sigurnosno staklo preko cele površine garant su trajnosti i funkcionalnosti. Integrisani računar i KNX-USB Interface podržava direktnu konekciju na KNX BUS. Moguće dimenzije sistema su: 10.4", 15", 17", 19", 22", 31.5", 37", 47".

Šematski prikaz vaveiProfessional sistema